Pengerusi

 • Mempengerusikan setiap mesyuarat yang diadakan
 • mengadakan mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan dalam mesyuarat telah diambil
 • Meneliti catatan mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan dalam mesyuarat telah diambil
 • Membincangkan segala program dan aktiviti tahunan dengan guru penasihat
 • Memastikan aktiviti persatuan berjalan licin dan mendapat sambutan

Naib Pengerusi

 • Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan bertanggungjawab
 • Menggantikan pengerusi dalam mana-mana mesyuarat jika pengerusi tidak hadir

Setiausaha

 • Mencatatkan minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada semua ahli
 • Menyediakan laporan penggal tahunan kepada guru penasihat
 • Menguruskan surat menyurat
 • Menjemput ahli-ahli menghadiran mesyuarat

Penolong setiausaha

 • Menolong setiausaha dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab

Bendahari

 • Mengutip wang sumbangan
 • Menyediakan satu rekod kutipan wang sumbangan
 • Mencatatkan segala perbelanjaan persatuan
 • Menyerahkan segala kutipan kepada Guru Penasihat
 • Mengemukakan penyata kewangan dalam mesyuarat

Ahli Jawatankuasa

 • Membantu dalam menjalankan dan menyelaraskan segala aktiviti persatuan